Kommunalt forsikringsfellesskap – KFF

er en innkjøpssentral for forsikringstjenester som drives av 5 samarbeidende regionale forsikringsordninger.

Sentralens oppgaver er

  • Strategisk planlegging
  • Inngåelse og forvaltning av fellesavtaler
  • Støttetjenester til kjøperne

Organisasjonsnr.: 913 152 190

Kontakt rådgiver/daglig leder
Per Kr. Ubøe